Tagged sari’s

Impressie opening tentoonstelling/ Impression opening exhibition

Vrijdag 6 september vond  in 7art de opening  van Dromend van het Paradijs: de goddelijke verbeelding van een kleermaakster, plaats.

Vanaf vier uur begon de inloop en om half vijf opende Settia Ramautarsing officieel de expositie. Na de bezoekers welkom geheten te hebben en haar dankbetuiging uitgesproken te hebben gaf zij het woord aan Ron Koldenhof, de oprichter van 7art.

De heer Koldenhof verwees in zijn korte toespraak naar een essay van Nell Notermans: Spiritualiteit van het Hindoeïsme/De ziel reist per poëzie, te vinden op http://www.debronnenvanhetleven.nl/essays/hindo.pdf.

Het bijzondere hiervan was dat de heer Koldenhof tot dat moment niet veel van het Hindoeisme af wist maar door zich te verdiepen in de materie  zeer toepasselijke woorden had gevonden.

Bij de opening waren vrienden en familie aanwezig en tot Settia’s genoegen tevens wat leden van de 50+ breiclub die haar vrijdagochtend aan het werk hadden gezien.

Rond half zeven las Settia een pagina voor uit ‘De tuin van de Profeet’ van Kahlil Gibran. De tekst op deze pagina sprak waarschijnlijk Mohwatie Ramautarsing erg aan omdat ze er een servetje bij wijze als boekenlegger tussen had gelegd.

Hierbij een impressie van de tentoonstelling:

This slideshow requires JavaScript.

Friday 6 September the official opening of the exhibition Dreaming of Paradise: the divine depiction of a female tailor took place in 7art.

People started to come in at 16:00hrs and at 16:30 Settia Ramautarsing welcomed everybody and said her thanks when she gave the word to Ron Koldenhof, the founder of 7art. In his little speech he referred to the essay of Nell Notermans: Spirtuality in Hinduism: the soul travels through poetry.

Altough he didn’t knew much about Hinduism, his words where in place.

The visitors loved the work and the fabrics Mohwatie used for her Godess Durga. At 18.30 Settia read out from Kahlil Gibran’s ‘ The garden of the Prophet’. This particulair text from this page must have been one of Mohwatie’s favorite, for she had put a napkin as a bookmark between the pages.

The opening came to a end at 20.00hrs and will be open the upcoming three weeks.

Nog 4 dagen te gaan!!!/ Only 4 days to go!!!

Nog maar 4!!!  voor de opening. for english please scroll down

Ik heb het gevoel alsof mijn hoofd vol watten zit waardoor ik niets binnen krijg. Draaiboek volgen en  bijhouden, promoten, display’s bedenken en ontwerpen, veranderingen bijhouden; ik was zo bezig met het organiseren dat ik bijna vergat waar het nu eigenlijk echt om ging.

De collectie miniatuur sari’s, de prachtige stoffen en kleuren, de modellen en de combinaties van de kleuren en dessins, hoe langer en meer ik met de miniaturen bezig ben hoe meer de creativiteit van Mohwatie duidelijk wordt.

Afgelopen week heb ik het programma rondom de opening ‘gebouwd’, muziek uitgezocht, flyers verspreid en nog veel meer. Ik heb zelfs een educatieve rondleiding bedacht en geschreven voor leerlingen van groep 6-8. Alles liep op rolletjes maar helaas gisteren had ik twee kleine tegenvallers, het materiaal waaraan de miniaturen komen te hangen bleek toch te zwak en de 1000 spelden die waren besteld om alles vast te zetten bleken ‘pinnen’ te zijn! Ach zo blijft het spannend…

Adem in en uit, realiseer waar je bent: in het hier en nu

Geniet

Only 4!!! days for the opening.

It feels like my head is filled with cotton balls and it is impossible to get anything inside it. Keeping up with the schedule, promoting, constantly designing the display with little details, building the display: I was so busy with organizing that I almost forgot where this is all about.

The collection of miniature sarees, the beautiful fabrics and colors, the different models en the combination of colors and prints, the longer I look and work with these sarees the more Mohwatie’s creativity comes really clear to me.

Last week I set up the program, collected the music, did some promotion and much more. I even plotted out en wrote an educative tour for schoolkids. Everything is going according to the great organizing schedule but yesterday I had two little hiccups. The material I wanted to use to hang the miniatures on, was too weak and the 1000 needles I ordered appeared to be more like pins, it didn’t to go into the fabric very well. Oh well a bit of excitement aint bad…

Breathe in and out, realize where you are: here and now

Enjoy