Door mijn ervaring en beleving op de klantenservice bij een grote woningbouwcoöperatie is het idee ontstaan om boodschappen van 1 regel, gedurende 1 week op de spiegels van de toiletten te schrijven.*

De klantenservicemedewerker zit gedurende acht uur op een dag naar een beeldscherm te kijken, afgewisseld door het beeldscherm van zijn of haar telefoon waar de toestroom van informatie van social media en internet onophoudelijk is. Dit bracht mij op het idee om op een intiem en onverwacht “beeld”, de medewerker aandacht te vragen voor zijn of haar eigen beleving op het moment als hij of zij zichzelf ziet.

De boodschappen “Hoe is het met je”, “Wat zie je er goed/mooi uit”**, “Adem in Adem uit”*** en “369 Likes”, zijn met het doel geschreven om op dat ene moment van en voor jezelf even stil te staan en te reflecteren.

Een woord van dank aan C. Zeeberg, manager van de afdeling klantenservice, voor haar toestemming en enthousiasme. Noot: de gehele week ben ik als de schrijfster van de regels anoniem gebleven, op de laatste dag heb ik de afdeling geïnformeerd door een mail. Hierop heb ik van verschillende collega’s blijk van waardering voor het genomen initiatief mogen ontvangen.

*in totaal 3 spiegels, twee dames en 1 heren. waarbij op 1 dames toilet 4 dagen lang “Wat zie je er mooi uit” heeft gestaan. **”Wat zie je er mooi uit” op de damestoiletten en “Wat zie je er goed uit” op de heren. ***helaas geen foto van.

 

Reflection

The idea to write 1 phrase for 1 week on the mirrors in the toilets of the housing association where I work, was born from my experience as a customer care employee.*

For eight hours a day a customer care employee stares at the computer screen, alternated by the screen of smartphones, where the data stream of the social media and internet is tirelessly. I wanted to draw the attention of the employee when looking into a intimate and unexpected “screen” and seeing his or hers mirror image.

The messages, “How are you today”, “Looking great/beautiful”**, “Breath in Breath out”***, “369 Likes”, have the purpose to stand still in that precise moment, which is yours, and reflect.

A word of thanks to C. Zeeberg, manager customer service, for her approval and enthusiasm. Note: for the whole week the writer of the phrases, me, kept anonymous. The last day I informed my colleagues by mail and some shared their appreciation for the taken initiative.

*in total 3 mirrors, 2 ladies-rooms and 1 gentleman’s, as for the ladies on one mirror the message “Looking beautiful!” was written for 4 days. ** “Looking great!” for the gentleman’s and “Looking beautiful” for the ladies.*** unfortunately there is no picture from this phrase. 

 

 

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s